Värdegrund och policy

Sedan Dansverkstan Norrköping startades 2011 har vår värdegrund och förhållningssätt till dansundervisning varit en ledande stjärna i vårt arbete.

Tre barn hoppar och leker i ett rum

Riktlinjer

Detta är något som vi ofta diskuterar både som ägare av en dansskola samt som arbetslag med våra anställda. Vi har hela tiden haft fasta förhållningssätt som vi förmedlat muntligt till våra anställda. Vi har nu sen en tid tillbaka arbetat fram ett dokument med Dansverkstan Norrköping AB:s värdegrund och policy. Då vi vill ha en transparans i vårt arbete väljer vi att publicera detta dokument för alla att ta del av.

Vi på Dansverkstan Norrköping AB arbetar utefter fastställda riktlinjer som man som anställd hos Dansverkstan Norrköping AB förbinder sig att följa. Överträdelser kan leda till varningar som kan leda till avsked samt att överträdelser av grövre art kan leda till omedelbar uppsägning.

Värdegrund

 • Vår utgångspunkt är gruppens och individens nivå, förutsättningar och behov. Vi möter varje elev där den befinner sig och verkar för varje individs enskilda dansutveckling.
 • Alla elever ska behandlas likvärdigt oavsett sociokulturell bakgrund, religion, etnicitet, kön samt sexuell läggning.
 • Vi på Dansverkstan Norrköping AB förhåller oss till dans ur ett konstnärligt perspektiv och gör därefter medvetna val i vilken typ av musik vi använder, hur vi gör våra koreografier samt hur vi framställer dans. Detta medför även ett sunt förhållningssätt till kläder där det är funktionella kläder som står i fokus. Att dansa med bar överkropp eller enbart bh/sporttopp fyller ingen dansteknisk funktion varpå vi på Dansverkstan Norrköping AB tar avstånd från det.
 • Vi strävar efter att eleverna ska få en förståelse för dans och att eleven ska kunna omvandla den kunskapen till sin egen.
 • Vi främjar varje elevs individuella utveckling och förståelse både för dans som egenart samt för sin egen dansutveckling.
 • En av våra pedagogiska utgångspunkter kring dansutveckling är att eleven bör få förståelse för syftet och utförandet för att kunna förankra kunskapen och omvandla den till sin egen. Utan förståelse kan ingen fördjupad dansutveckling ske.
 • Vi ser dans som ett konstnärligt uttryck. Konstens betydelse ligger i betraktarens öga. Dans kan vara allt samtidigt som det inte är någonting. Eleverna får i och med detta ett bredare perspektiv på dans och vi vill visa att dans kan vara så mycket mer än den kommersiella dans som ofta presenteras idag.

Policy

Vi på Dansverkstan Norrköping AB är en öppen dansskola som är till för alla!

Följande är ej tillåtet hos oss på Dansverkstan Norrköping och kan, som redan nämnts, leda till skriftliga varningar och vid grova överträdelser leda till omedelbar uppsägning.

 • Kommentera elevers utseende på ett nedvärderande eller dömande sätt.
 • Kommentera elevers utförande på ett dömande och nedvärderande sätt.
 • Kommentera elevers kropp i annat sammanhang än inom det danstekniska. T.ex. knäna över tårna.
 • Kommentera elevers kläder – eller stil val i annat fall än om det föreligger inom det danstekniska. T.ex. skoval.
 • Att beröra elever om inte skaderisken eller det danstekniska kräver det. Beröring och justering via beröring ska enbart ske i sista skedet och alltid i samtycke med eleven.
 • Använda sig av ett grovt språk med sexualiseringar och svordomar.
 • Diskutera andra ämnen än det som berör danslektionen eller dansstilen.
 • Att ha kontakt med elever och föräldrar i andra frågor än det som berör danskursen.
 • Att inte ha ett professionellt förhållningssätt till de elever samt föräldrar som är knutna till kursen. Detta innebär att vi håller hårt på professionen om lärare och elev. Vi är där för att utbilda, ingenting annat.
 • All form av sexuella anspelningar är helt emot vår värdegrund och därmed strängt förbjudet.
 • Kränkning, diskriminering, exkluderande och andra olämpliga maktutövande är strängeligen förbjudet och får under inga omständigheter förekoma.

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter som vi sparar ett år efter er anmälan, är de som ni fyllt i i anmälningsformuläret; deltagarens namn, deltagarens första sex siffror i personnumret, målsman, folkbokförd adress, mail, telefonnummer. Dessa uppgifter använder vi för att kunna komma i kontakt med anhörig om något skulle hända deltagaren under lektion, informationsutskick om kurser, vid fakturering samt för att på bästa sätt kunna erbjuda deltagaren en kurs på åldersnivå.

Lärare

På Dansverkstan Norrköping har vi alla en utbildning inom dans och danspedagogik, detta visar sig då vi baserar vår pedagogiska tanke inom dans på vetenskaplig grund.

Om oss

Dansverkstan Norrköping är dansskolan som drivs av högskoleutbildade danslärare med både Kandidatexamen i Danspedagogik samt lärarexamen i dans.

Kurser

Vi står för kvalité, konstnärlighet och dansglädje och vi tycker att det är viktigt att varje individ blir sedd under lektionerna därför har vi begränsat antal platser per grupp.

Kontakt

Kontakta gärna oss på Dansverkstan Norrköping vid frågor och funderingar!

Maila info@dansverkstannorrkoping.se eller ring 011 – 400 43 44.