Om Dansverkstan

Dansverkstan Norrköping startades hösten 2011 av Marie Milton. En av Dansverkstans grundtanke är att finnas nära våra elever. Verksamheten finns därför på flertalet platser runt om i Norrköpings kommun och även Söderköping.

Tre barn hoppar och leker i ett rum

VÅR PEDAGOGISKA TANKE

Dansverkstan Norrköping drivs av Marie som bl.a. har kandidatexamen inom pedagogik och dans. Alla anställda har lång erfarenhet av dans och många har en högre utbildning inom dans och pedagogik, de som saknar högre utbildning handleds av utbildade danspedagoger.

Vi baserar både vår pedagogiska tanke och våra pedagogiska metoder och tillvägagångssätt på vetenskaplig grund. Vår utgångspunkt är gruppens och individens nivå, förutsättningar och behov. Vi möter varje elev där den befinner sig och verkar för varje individs enskilda dansutveckling.

Dans med barn och unga

I dansundervisningen med barn och unga utgår vi ifrån fem aspekter:

Med de yngre barnen arbetar vi utifrån olika teman. De kan exempelvis vara årstiderna, djur, kroppen eller Astrid Lindgrens sagor. Lektionerna bygger mycket på improvisation där barnen själva får utforska kroppens rörelsemöjligheter inom givna ramar. Via dessa teman utforskar vi rummet, tiden, kraften och kroppen.

Med de äldre barnen börjar de olika dansstilarna växa fram. Arbetet med det egna utforskandet är fortfarande en central del av lektionen. Vi anser att det behövs fler byggstenar innan man kan gå vidare till mer danstekniska moment, exempelvis kroppsuppfattning, dansglädje och en början till förståelse för hur kroppen kan fungera och användas i rörelse. Av denna orsak har vi valt att benämna kurserna för de äldre barnen, ”Dansmix”.

Dans med ungdomar och vuxna

Från 13 år och uppåt har vi stilindelad undervisning. Här fokuserar vi bl.a. på kvalitativ teknikundervisning, där vi arbetar med att alltid ha en tanke med vad vi gör, hur vi gör och varför vi gör det.  Precis som i barndans arbetar vi här utifrån de fem aspekterna samt tid, rum, kraft och kropp.

Vi strävar efter att eleverna ska få en förståelse för dans och att eleven ska kunna omvandla den kunskapen till sin egen. Vi främjar varje elevs individuella utveckling och förståelse både för dans som egenart samt för sin egen dansutveckling. En av våra pedagogiska utgångspunkter kring dansutveckling är att eleven bör få förståelse för syftet och utförandet för att kunna förankra kunskapen och omvandla den till sin egen. Utan förståelse kan ingen fördjupad dansutveckling ske.

Vi ser dans som ett konstnärligt uttryck. Konstens betydelse ligger i betraktarens öga. Dans kan vara allt samtidigt som det inte är någonting. Eleverna får i och med detta ett bredare perspektiv på dans och vi vill visa att dans kan vara så mycket mer än den kommersiella dans som ofta presenteras idag.

Det viktigaste av allt är lusten och glädjen till att dansa!

Lärare

På Dansverkstan Norrköping har vi alla en högskoleutbildning inom dans och danspedagogik, detta visar sig då vi baserar vår pedagogiska tanke inom dans på vetenskaplig grund.

Värdegrund och policy

Sedan Dansverkstan Norrköping startades 2011 har vår värdegrund och förhållningssätt till dansundervisning varit en ledande stjärna i vårt arbete.

KURSER

Vi står för kvalité, konstnärlighet och dansglädje och vi tycker att det är viktigt att varje individ blir sedd under lektionerna därför har vi begränsat antal platser per grupp.

KONTAKT

Vill ni veta mer om dansundervisning under ledning av högskoleutbildade lärare kontakta Dansverkstan Norrköping för vidare information.

Maila info@dansverkstannorrkoping.se eller ring 011 – 400 43 44.