Dans i Skolan

Fler och fler skolor upptäcker de positiva effekter som dans i skolan medför för lärande och kunskapsutvecklingen.

Barn dansar i gymnastiksal

OM UNDERVISNINGEN

I dansundervisningen med barn och unga utgår vi ifrån fem aspekter:

I dans i skolan kan eleverna få möta dans som eget ämne, som pedagogiskt verktyg för att främja kunskapsutvecklingen inom ett annat ämnesområde eller som projektform med tematisk inriktning. Det är upp till varje pedagog/skola att bestämma vad just Ni vill att vi ska fokusera på under Ert Skapande skola projekt. Genom ett gemensamt planeringsmöte läggs grunden och övergripande upplägget för projektet.

Några exempel:

  • Dansmatte
  • Svenska dans
  • Tema Dansa en bok
  • Tema Världen – kartor – kända monument – danser från olika länder
  • Tema Värdegrund
  • Dans på Idrotts lektioner
  • Tema Dans från 100 år tillbaka till nu
  • Tema kartor – riktningar och mönster

Att tillämpa Dans i Skolan kan exempelvis främja förmågan att samarbeta med andra, läsa av kroppsspråk, olika typer av bemötande så som socialt eller kroppsligt.

Dans i skolan är ett tillfälle där barnen får möta dansen som konstform oavsett sociokulturell bakgrund.

ANSÖKAN

För att finansiera ett Dans i skolan projekt finns det Skapande skola-bidrag att söka för alla grundskolor. Det är skolans huvudman som gör ansökan.

Om Skapande skola-bidrag och hur ni ansöker kan ni läsa mer om på kulturradet.se.

KONTAKT

Vill Er skola ha dansundervisning under ledning av högskoleutbildade lärare kontakta Dansverkstan Norrköping för vidare information.

Maila info@dansverkstannorrkoping.se eller ring 011 – 400 43 44.

”Dansprojektet var väldigt uppskattat både bland elever och personal. Du gjorde verkligen ett fantastiskt jobb och bestående intryck. Det, om än lite utslitna uttrycket, rätt person på plats, har sällan känts mer passande än när det kommer till dig och dans med våra elever. Du var fantastisk!”

– Citat från tidigare Dans i skolan projekt