Kursanmälan

Nu har vi öppnat anmälan till vårens aktiviteter med vårt nya anmälningssystem!

Tre barn hoppar och leker i ett rum

Anmälningsvillkor

Innan kursstart

När Er anmälan är gjord skickas en bekräftelse till Er via mail som anger grupp, plats och tid. En faktura skickas därefter via post eller e-post till angiven adress. En faktureringsavgift på 25kr tillkommer vid pappersfaktura.

Om en kurs blir inställd pga av för få anmälda, kommer de anmälda att erbjudas plats i annan grupp.

Efter kursstart

Kursavgiften betalas enligt fakturans förfallodatum. Vid utebliven betalning tillkommer en påminnelseavgift på 50kr samt att dröjsmålsränta debiteras enligt gällande räntelag.

Om Ni vill dela upp kursavgiften på två betalningar, meddela detta i god tid innan fakturan ska betalas.

Efter kursens första tillfälle är Ni fullt betalningsskyldig för hela kursavgiften.

Vill Ni avboka er plats ska detta ske som senast dagen efter kursens första tillfälle. Görs ej detta förbehåller sig Dansverkstan Norrköping rätten att ta ut full kursavgift. Efter detta kan ingen återbetalning ske på grund av avbokning av kurs.

Som återanmäld deltagare behöver Ni säga upp platsen senast en vecka innan kursstart, annars gäller full terminsavgift.

Undantag är vid sjukdom, läkarintyg krävs, flytt till annan ort eller oförutsedda händelser då kursavgiften betalas tillbaka med avdrag för de lektioner eleven deltagit på.

Om ett kurstillfälle skulle bli inställt meddelas detta genom sms samt mail.

Kontaktuppgifter sparas för framtida informationsutskick.

De personuppgifter som vi sparar hos oss ett år efter er anmälan, är de som ni själva fyllt i i anmälningsformuläret; deltagarens namn, deltagarens första sex siffror i personnumret, målsman, folkbokförd adress, mail, telefonnummer. Dessa uppgifter använder vi för att kunna komma i kontakt med anhörig om något skulle hända deltagaren under lektion, informationsutskick om kurser, vid fakturering samt för att på bästa sätt kunna erbjuda deltagaren en kurs på åldersnivå.

Anmälningsformulär

Ålder

Ledare

Veckodagar

Plats

Danslek 3 – 4 år

I danslek skapas dansrörelser på ett lekfullt sätt utifrån barnets egna förutsättningar. Vi arbetar med både grov- och finmotoriska rörelser som ökar barnets kroppsuppfattning, balans, rytmik, koordination och styrka. Dansglädjen är det främsta målet.

Ålder Start Dag & tid Plats Ledare    
Danslek, 3 - 4 år
Mån 17.00-17.40 12 ggr. Start 22/1. Åby Fritidsgård.
Ledare Victoria.
3 - 4 år 22/1 Mån 17.00-17.40 12 ggr Åby Fritidsgård Victoria Direkt Plats finns
Danslek, 3 - 4 år
Tis 16.10-16.50 12 ggr. Start 23/1. Fix Bowlingcenter.
Ledare Ella L.
3 - 4 år 23/1 Tis 16.10-16.50 12 ggr Fix Bowlingcenter Ella L Direkt Endast 2 platser kvar
Danslek, 3 - 4 år
Tis 17.00-17.40 12 ggr. Start 23/1. Åby Fritidsgård.
Ledare Amanda.
3 - 4 år 23/1 Tis 17.00-17.40 12 ggr Åby Fritidsgård Amanda Direkt Endast 3 platser kvar
Danslek, 3 - 4 år
Tors 16.20-17.00 12 ggr. Start 25/1. Danverkstan CITY.
Ledare Charlotte.
3 - 4 år 25/1 Tors 16.20-17.00 12 ggr Danverkstan CITY Charlotte Direkt Plats finns
Danslek, 3 - 4 år
Tors 16.30-17.10 12 ggr. Start 25/1. Uttersbergsskolan.
Ledare Alma.
3 - 4 år 25/1 Tors 16.30-17.10 12 ggr Uttersbergsskolan Alma Direkt Endast 3 platser kvar
Danslek, 3 - 4 år
Fre 10.00-10.40 12 ggr. Start 26/1. Danverkstan CITY.
Ledare Marie, Charlotte.
3 - 4 år 26/1 Fre 10.00-10.40 12 ggr Danverkstan CITY Marie, Charlotte Direkt Plats finns
Danslek, 3 - 4 år
Sön 10.00-10.40 12 ggr. Start 28/1. Danverkstan CITY.
Ledare Märta B, Ella L.
3 - 4 år 28/1 Sön 10.00-10.40 12 ggr Danverkstan CITY Märta B, Ella L Direkt Endast 3 platser kvar
Barnbalett

Den klassiska baletten är en av de äldsta sceniska dansformerna i Europa. Den långa och noggrant strukturerade träningen är unik i sitt slag. Rörelsespråket i balett med sitt vokabulär, noggrannhet och kroppskontroll bidrar till hantverket skapar en förutsättning för sceniskt uttryck och konstnärlighet.

Balettens positioner med fötter, armar och huvud i samspel med olika riktningar i rummet får liv genom danstekniken och elevernas förmåga att förmedla rörelsernas essens och uttryck.

Svårighetsgraden ökar i takt med elevernas ålder och dansmässiga mognad. Teknik och fantasi varvas med uttryck och dansglädje. Övningarna skapar förutsättningar för att lära sig grunderna i balettens tekniska delar där vi arbetar med att bygga upp styrka, smidighet och koordination allt under ett pedagogiskt tillvägagångssätt med barnets förutsättningar i fokus.

Ålder Start Dag & tid Plats Ledare    
Barnbalett, 4 - 6 år
Tis 17.00-17.50 12 ggr. Start 30/1. Danverkstan CITY.
Ledare Alva.
4 - 6 år 30/1 Tis 17.00-17.50 12 ggr Danverkstan CITY Alva Direkt Endast 2 platser kvar
Barndans

I barndans arbetar vi utifrån att ge barnen förutsättningarna att på ett kreativt och utforskande sätt öka sin kropps- och rumsmedvetenhet, musikalitet och samarbete med andra. Lektionerna byggs upp kring olika teman där barnen arbetar med dansens olika rörelsedynamiker och kvalitéer.

Ålder Start Dag & tid Plats Ledare    
Barndans, Född 18-20
Mån 17.20-18.00 12 ggr. Start 22/1. Östra Husby bygdegård.
Ledare Charlotte.
Född 18-20 22/1 Mån 17.20-18.00 12 ggr Östra Husby bygdegård Charlotte Direkt Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Barndans, 5 - 6 år
Mån 17.40-18.30 12 ggr. Start 22/1. Åby Fritidsgård.
Ledare Victoria.
5 - 6 år 22/1 Mån 17.40-18.30 12 ggr Åby Fritidsgård Victoria Direkt Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Barndans, 5 - 6 år
Tis 17.00-17.50 12 ggr. Start 23/1. Fix Bowlingcenter.
Ledare Ella L.
5 - 6 år 23/1 Tis 17.00-17.50 12 ggr Fix Bowlingcenter Ella L Direkt Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Barndans, 5 - 6 år
Ons 17.00-17.50 12 ggr. Start 24/1. Danverkstan CITY.
Ledare Anna S.
5 - 6 år 24/1 Ons 17.00-17.50 12 ggr Danverkstan CITY Anna S Direkt Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Barndans, 5 - 6 år
Tors 17.10-18.00 12 ggr. Start 25/1. Uttersbergsskolan.
Ledare Alma.
5 - 6 år 25/1 Tors 17.10-18.00 12 ggr Uttersbergsskolan Alma Direkt Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Barndans, 5 - 6 år
Fre 10.00-10.50 12 ggr. Start 26/1. Danverkstan CITY.
Ledare Charlotte, Marie.
5 - 6 år 26/1 Fre 10.00-10.50 12 ggr Danverkstan CITY Charlotte, Marie Direkt Plats finns
Barndans, 5 - 6 år
Sön 10.50-11.40 12 ggr. Start 28/1. Danverkstan CITY.
Ledare Märta B, Ella L.
5 - 6 år 28/1 Sön 10.50-11.40 12 ggr Danverkstan CITY Märta B, Ella L Direkt Endast 3 platser kvar
Dansmix Förskoleklass

I Dansmix Förskoleklass tar vi avstamp i barndansens kreativitet och dansglädje och blandar det med Dansmixens fokus på takt, rytm och grundläggande danstekniska kunskaper. Teman från barndansen kopplas ihop med steg kombinationer för att på ett lekfullt sätt knyta ihop allt till en helhet

Ålder Start Dag & tid Plats Ledare    
Dansmix F-klass, Född 17
Tis 15.30-16.20 10 ggr. Start 6/2. Uttersbergsskolan.
Ledare Charlotte.
Född 17 6/2 Tis 15.30-16.20 10 ggr Uttersbergsskolan Charlotte Stängd Plats finns
Dansmix f-klass, Född 17-
Tis 17.40-18.30 12 ggr. Start 23/1. Åby Fritidsgård.
Ledare Amanda.
Född 17- 23/1 Tis 17.40-18.30 12 ggr Åby Fritidsgård Amanda Direkt Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Dansmix f-klass, Född 17-
Ons 17.00-17.50 12 ggr. Start 24/1. Danverkstan CITY.
Ledare Marie.
Född 17- 24/1 Ons 17.00-17.50 12 ggr Danverkstan CITY Marie Direkt Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Dansmix f-klass, Född 17-
Tors 17.00-17.50 12 ggr. Start 25/1. Fix Bowlingcenter.
Ledare Anna H.
Född 17- 25/1 Tors 17.00-17.50 12 ggr Fix Bowlingcenter Anna H Direkt Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Dansmix

I dansmix strävar vi efter att genom dansrörelser ge barnet känsla för rytm samt att utveckla sin kroppsuppfattning och rumsuppfattning. Förberedande dansträning som är inriktad på att ge grundläggande kunskaper inom dans, med betoning på lust och skapande.

Ålder Start Dag & tid Plats Ledare    
Dansmix, Född 15-17
Tors 18.00-19.00 12 ggr. Start 25/1. Uttersbergsskolan.
Ledare Alma.
Född 15-17 25/1 Tors 18.00-19.00 12 ggr Uttersbergsskolan Alma Direkt Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Dansmix, Född 15-17
Fre 16.00-17.00 12 ggr. Start 26/1. Eneby Kyrkskola.
Ledare Ella L.
Född 15-17 26/1 Fre 16.00-17.00 12 ggr Eneby Kyrkskola Ella L Direkt Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Dansmix, Född 15-17
Sön 11.50-12.50 12 ggr. Start 28/1. Danverkstan CITY.
Ledare Ella L.
Född 15-17 28/1 Sön 11.50-12.50 12 ggr Danverkstan CITY Ella L Direkt Plats finns
Dansmix, Född 15-16
Tis 18.00-19.00 12 ggr. Start 23/1. Fix Bowlingcenter.
Ledare Ella L.
Född 15-16 23/1 Tis 18.00-19.00 12 ggr Fix Bowlingcenter Ella L Direkt Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Dansmix, Född 15-16
Ons 18.00-19.00 12 ggr. Start 24/1. Danverkstan CITY.
Ledare Marie.
Född 15-16 24/1 Ons 18.00-19.00 12 ggr Danverkstan CITY Marie Direkt Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Dansmix, Född 14-17
Mån 18.00-19.00 12 ggr. Start 22/1. Östra Husby bygdegård.
Ledare Charlotte.
Född 14-17 22/1 Mån 18.00-19.00 12 ggr Östra Husby bygdegård Charlotte Direkt Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Dansmix, Född 14-16
Mån 18.30-19.30 12 ggr. Start 22/1. Åby Fritidsgård.
Ledare Victoria.
Född 14-16 22/1 Mån 18.30-19.30 12 ggr Åby Fritidsgård Victoria Direkt Endast 3 platser kvar
Balett

Den klassiska baletten är en av de äldsta sceniska dansformerna i Europa. Den långa och noggrant strukturerade träningen är unik i sitt slag. Rörelsespråket i balett med sitt vokabulär, noggrannhet och kroppskontroll bidrar till hantverket skapar en förutsättning för sceniskt uttryck och konstnärlighet.

Balettens positioner med fötter, armar och huvud i samspel med olika riktningar i rummet får liv genom danstekniken och elevernas förmåga att förmedla rörelsernas essens och uttryck.

Under lektionerna arbetar vi med att lära oss grunderna i balett genom att bygga upp styrkan i kroppen, hitta center, arbeta upp smidigheten, hitta ett harmoniskt samspel i rörelserna, musikalitet, teknisk färdighet och ett konstnärligt uttryck.

Ålder Start Dag & tid Plats Ledare    
Balett, Född 15-17
Tors 18.00-19.00 12 ggr. Start 25/1. Danverkstan CITY.
Ledare Marie.
Född 15-17 25/1 Tors 18.00-19.00 12 ggr Danverkstan CITY Marie Direkt Plats finns
Balett, Född 10-14
Ons 18.00-19.00 12 ggr. Start 24/1. Danverkstan CITY.
Ledare Anna S.
Född 10-14 24/1 Ons 18.00-19.00 12 ggr Danverkstan CITY Anna S Direkt Plats finns
Dansant - uppvisningsgrupp

Dansant är för dig som vill utvecklas inom dans som scenkonst. Vi jobbar i ett snabbt tempo och man utmanas extra med lite svårare koreografier. Närvaro är A och O och Dansant passar dig som har drivet, vill dansa mer än något annat och som gärna lägger en timme extra på att repa på koreografi!

Dansant deltar vid olika typer av framträdanden och har huvudrollerna i vår stora vårföreställning varje år.

Obs! För att kunna vara med i Dansant krävs det att du även går en annan kurs hos oss.

Ålder Start Dag & tid Plats Ledare    
Dansant - uppvisningsgrupp Blå, Född 14-17
Fre 17.00-18.00 12 ggr. Start 26/1. Danverkstan CITY.
Ledare Charlotte, Marie.
Född 14-17 26/1 Fre 17.00-18.00 12 ggr Danverkstan CITY Charlotte, Marie Direkt Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Dansant - uppvisningsgrupp Grön, Född 12-13
Fre 16.00-17.00 12 ggr. Start 26/1. Danverkstan CITY.
Ledare Marie, Charlotte.
Född 12-13 26/1 Fre 16.00-17.00 12 ggr Danverkstan CITY Marie, Charlotte Direkt Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Dansant - uppvisningsgrupp Gul, Född 10-11
Fre 16.30-17.30 12 ggr. Start 26/1. Danverkstan CITY.
Ledare Marie, Charlotte.
Född 10-11 26/1 Fre 16.30-17.30 12 ggr Danverkstan CITY Marie, Charlotte Direkt Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Dansant - uppvisningsgrupp-Röd, Född 09-
Fre 17.00-18.00 12 ggr. Start 26/1. Danverkstan CITY.
Ledare Marie, Charlotte.
Född 09- 26/1 Fre 17.00-18.00 12 ggr Danverkstan CITY Marie, Charlotte Direkt Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Funkis

Dans för dig som har någon form av funktionsvariation och/eller NPF diagnos. Du tycker om att röra dig till musik och att dansa i grupp.

Kursen utformas efter förutsättningar i gruppen.

Det finns i fyra olika Funkis kurser:
5-6 år/grundsär åk 1 – 3,
Grundsär åk 4 – 9
Vuxen
Ungdom – endast NPF-diagnoser

Ålder Start Dag & tid Plats Ledare    
Funkis ungd/vuxen, Från 14 år
Ons 16.00-16.40 12 ggr. Start 24/1. Danverkstan CITY.
Ledare Anna S.
Från 14 år 24/1 Ons 16.00-16.40 12 ggr Danverkstan CITY Anna S Direkt Plats finns
Jazz

Jazz utgörs av rytmik, musikalitet, låg tyngdpunkt, mot och med drag, dynamik och isolationer. Inom jazzen samspelar musik och rörelser där man arbetar lekfullt med att utforskar olika dynamiker. Vi anser att det egna skapandet är en viktig del i utvecklingen inom dans, vilket vi arbetar med utifrån olika perspektiv. Det finns olika tekniker inom jazzen bl. a. Dunham, Limon, Mattox och Simonson.

Ålder Start Dag & tid Plats Ledare    
Jazz 9-10 år, Född 14-15
Tors 17.00-18.00 12 ggr. Start 25/1. Danverkstan CITY.
Ledare Charlotte.
Född 14-15 25/1 Tors 17.00-18.00 12 ggr Danverkstan CITY Charlotte Direkt Plats finns
Jazz 9-11 år, Född 13-14
Tors 18.00-19.00 12 ggr. Start 25/1. Fix Bowlingcenter.
Ledare Anna H.
Född 13-14 25/1 Tors 18.00-19.00 12 ggr Fix Bowlingcenter Anna H Direkt Plats finns
Jazz 9-12 år, Född 12-14
Tis 18.30-19.30 12 ggr. Start 23/1. Åby Fritidsgård.
Ledare Amanda.
Född 12-14 23/1 Tis 18.30-19.30 12 ggr Åby Fritidsgård Amanda Direkt Plats finns
Jazz 11 -12 år forts, Född 12-13
Tors 18.00-19.00 12 ggr. Start 25/1. Danverkstan CITY.
Ledare Charlotte.
Född 12-13 25/1 Tors 18.00-19.00 12 ggr Danverkstan CITY Charlotte Direkt Endast 1 platser kvar
Jazz 11-13 år, Född 11-13
Ons 19.00-20.00 12 ggr. Start 24/1. Danverkstan CITY.
Ledare Marie.
Född 11-13 24/1 Ons 19.00-20.00 12 ggr Danverkstan CITY Marie Direkt Plats finns
Jazz 11-13 år, Född 11-12
Tors 19.00-20.00 12 ggr. Start 25/1. Fix Bowlingcenter.
Ledare Anna H.
Född 11-12 25/1 Tors 19.00-20.00 12 ggr Fix Bowlingcenter Anna H Direkt Endast 3 platser kvar
Jazz 9-12 år, Född 10-13
Mån 19.00-20.00 12 ggr. Start 22/1. Östra Husby bygdegård.
Ledare Charlotte.
Född 10-13 22/1 Mån 19.00-20.00 12 ggr Östra Husby bygdegård Charlotte Direkt Plats finns
Jazz 13 - 14 år forts, Född 10-11
Tors 16.45-18.00 12 ggr. Start 25/1. Danverkstan CITY.
Ledare Marie.
Född 10-11 25/1 Tors 16.45-18.00 12 ggr Danverkstan CITY Marie Direkt Endast 3 platser kvar
Jazz 15 - 18 år forts, Född 06-09
Tors 19.00-20.15 12 ggr. Start 25/1. Danverkstan CITY.
Ledare Marie.
Född 06-09 25/1 Tors 19.00-20.15 12 ggr Danverkstan CITY Marie Direkt Endast 1 platser kvar
Jazz 30+, Från 30 år
Ons 19.00-20.15 8 ggr. Start 27/3. Danverkstan CITY.
Ledare Anna S.
Från 30 år 27/3 Ons 19.00-20.15 8 ggr Danverkstan CITY Anna S Direkt Plats finns
Modern och Nutida dans

Modern och nutida dans är en dansgenre som är starkt knyten till improvisation och det egna uttrycket. Genom den moderna och nutida dansen så utvecklar vi våra egna rörelsekvalitéer och arbetar med att undersöka att dansa fritt. I denna dansgenre så dansar vi mycket golvteknik och experimenterar med olika dynamiker. Här får du mycket kunskap i att dansa i ett flöde på golvet men likaväl stående danskombinationer med akrobatiska inslag. Rum, kraft och tid är centrala begrepp i den moderna och nutida dansen, och i denna dansgenre utvecklar du din konstnärlighet både genom att skapa själv eller tillsammans i grupp. Att arbeta kreativt med rörelser, danskombinationer och eget skapande är en stor del av den moderna och nutida dansen.
Den moderna och nutida dansen ger dig grunder i dansteknik både stående och på golvet, improvisation samt satta danskombinationer har lika stor del och det är viktigt i den moderna och nutida dansen att dansen kommer inifrån.

Ålder Start Dag & tid Plats Ledare    
Modern och nutida dans, Född 10-14
Tis 17.50-18.50 12 ggr. Start 30/1. Danverkstan CITY.
Ledare Alva.
Född 10-14 30/1 Tis 17.50-18.50 12 ggr Danverkstan CITY Alva Direkt Plats finns
Modern och nutida dans Ungdom/vuxen, Från 16 år
Tis 18.50-19.50 5 ggr. Start 27/2. Danverkstan CITY.
Ledare Alva.
Från 16 år 27/2 Tis 18.50-19.50 5 ggr Danverkstan CITY Alva Direkt Plats finns
Streetdance

Vi har olika kurser i streetdance. Dels streetdansce, nutida streetdance samt Heels. Se nedan för närmare beskrivning av kurserna.

Streetdance är ett samlingsnamn för hiphoprelaterade danstilar som uppkommit ur den urbana danskulturen. Bl a Hiphop, Popping, Locking, Breaking som kännetecknas genom sina rörelsemönster och dess känsla.Under klasserna kommer vi dansa olika stilar men mestadels hiphop med dess groove, musikalitetet, tyngd, dynamik, isolationer, inlärning av koreografi med influenser från de andra stilarna.Stilen utvecklas och varierar från lärare till lärare. Musiken som används är Hiphop, Beats, Dubstep, RnB, Funk. House – om vi dansar house.

I kursen  Commersial Street kommer ni möta streetdance ur ett nutida perspektiv. Under klassen arbetar vi med att få fram attityden, självsäkerheten och det mer ”nutida” i streeten.

Ålder Start Dag & tid Plats Ledare    
Streetdance, Född 15-17
Sön 17.00-18.00 12 ggr. Start 28/1. Danverkstan CITY.
Ledare Fredrik I.
Född 15-17 28/1 Sön 17.00-18.00 12 ggr Danverkstan CITY Fredrik I Direkt Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Streetdance, Född 11-14
Sön 18.00-19.00 12 ggr. Start 28/1. Danverkstan CITY.
Ledare Fredrik I.
Född 11-14 28/1 Sön 18.00-19.00 12 ggr Danverkstan CITY Fredrik I Direkt Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Streetdance Nybörjare, Från 14 år
Sön 18.00-19.00 12 ggr. Start 28/1. Danverkstan CITY.
Ledare Victoria.
Från 14 år 28/1 Sön 18.00-19.00 12 ggr Danverkstan CITY Victoria Direkt Plats finns
Streetdance ungdom/vuxen, Från 16 år
Sön 19.00-20.00 12 ggr. Start 28/1. Danverkstan CITY.
Ledare Fredrik I.
Från 16 år 28/1 Sön 19.00-20.00 12 ggr Danverkstan CITY Fredrik I Direkt Plats finns
Feminine Jazz

Jazz och Feminine Vibe är en rolig blandning av den rytmiska musikaliska jazzen med en chans att uttrycka en feminin känsla.

Ålder Start Dag & tid Plats Ledare    
Feminine Jazz, Från 15 år
Tis 19.30-20.30 12 ggr. Start 23/1. Åby Fritidsgård.
Ledare Amanda.
Från 15 år 23/1 Tis 19.30-20.30 12 ggr Åby Fritidsgård Amanda Direkt Plats finns
Dans för Parkinson

Dans med Parkinson är en metod och ett redskap för att träna personer med Parkinson sjukdom. Metoden är utvecklad i USA av Mark Morrish Dancegroup, och bygger på att det är professionella dansare, koreografer, danspedagoger som undervisar för att få den konstnärliga förankringen till skillnad från exempelvis gympa eller träning på gymn. Vi på dansverkstan Norrköping är utbildade inom metoden och erbjuder nu danskurser för dig med Parkinson sjukdom.

I dansen kombinerar vi kropp, känslor och tankar i ett gemensamt uttryck, därför är just dansen så användbar som hjälp för personer med Parkinsons sjukdom. Genom dansen bygger vi styrka och balans samtidigt som vi övar på koncentration och att koordinera rörelser till musik. Med rytm som hjälpmedel övar vi på att komma ihåg rörelserna. I dansträningen är det rörelse, rytm, röst, styrka och mjukhet som övas, med glädje och gemenskap!

Målet för kursen är dansen som uttryck och fokuset ligger på det friska.

Hur går det till?

Vi börjar med sittande uppvärmning. Därefter tränar vi vid stång eller med en stol som stöd. Vi kommer att dansa koreografi, förflytta oss över golvet. Passet avslutas med rörelser för att varva ner.

Dansformen är speciellt utvecklad för dig med Parkinson. Ett roligt sätt att förbättra balans, smidighet, hållning mm. Alla kan vara med – även Du som har svårt med balans etc eftersom alla övningar även kan genomföras sittande.

Ålder Start Dag & tid Plats Ledare    
Dans för Parkinson
Ons 14.00-15.00 10 ggr. Start 7/2. Danverkstan CITY.
Ledare Charlotte, Marie.
7/2 Ons 14.00-15.00 10 ggr Danverkstan CITY Charlotte, Marie Direkt Plats finns
Presentkort
Ålder Start Dag & tid Plats Ledare    
Presentkort
Direkt Plats finns
Kurser för vuxna

Här hittar du kurser som riktar sig till dig som vuxen.

Ålder Start Dag & tid Plats Ledare    
Jazz 30+, Från 30 år
Ons 19.00-20.15 8 ggr. Start 27/3. Danverkstan CITY.
Ledare Anna S.
Från 30 år 27/3 Ons 19.00-20.15 8 ggr Danverkstan CITY Anna S Direkt Plats finns
Modern och nutida dans Ungdom/vuxen, Från 16 år
Tis 18.50-19.50 5 ggr. Start 27/2. Danverkstan CITY.
Ledare Alva.
Från 16 år 27/2 Tis 18.50-19.50 5 ggr Danverkstan CITY Alva Direkt Plats finns
Streetdance ungdom/vuxen, Från 16 år
Sön 19.00-20.00 12 ggr. Start 28/1. Danverkstan CITY.
Ledare Fredrik I.
Från 16 år 28/1 Sön 19.00-20.00 12 ggr Danverkstan CITY Fredrik I Direkt Plats finns
Feminine Jazz, Från 15 år
Tis 19.30-20.30 12 ggr. Start 23/1. Åby Fritidsgård.
Ledare Amanda.
Från 15 år 23/1 Tis 19.30-20.30 12 ggr Åby Fritidsgård Amanda Direkt Plats finns
Sittande dans, Från 18 år
Fre 14.00-15.00 10 ggr. Start 26/1. Danverkstan CITY.
Från 18 år 26/1 Fre 14.00-15.00 10 ggr Danverkstan CITY Direkt Plats finns
Linedance nybörjare, Från 18 år
Tis 12.30-13.30 12 ggr. Start 6/2. Danverkstan CITY.
Ledare Kay.
Från 18 år 6/2 Tis 12.30-13.30 12 ggr Danverkstan CITY Kay Direkt Plats finns
Dans flow, Från 18 år
Tors 19.00-19.40 8 ggr. Start 29/2. Danverkstan CITY.
Ledare Charlotte.
Från 18 år 29/2 Tors 19.00-19.40 8 ggr Danverkstan CITY Charlotte Stängd Plats finns
Dans vuxna(för oss som aldrig vågat), Från 18 år
Mån 18.45-19.45 8 ggr. Start 25/3. Danverkstan CITY.
Ledare Anna S.
Från 18 år 25/3 Mån 18.45-19.45 8 ggr Danverkstan CITY Anna S Direkt Plats finns

Här finns vi

KONTAKT

Vill ni veta mer om dansundervisning under ledning av högskoleutbildade lärare kontakta Dansverkstan Norrköping för vidare information.

Maila info@dansverkstannorrkoping.se eller ring 011 – 400 43 44.

OMRÅDEN

Vi finns i våra egna lokaler på Lindövägen 72 samt i Östra Husby, Söderköping, Åby och Kolmården!

I menyn kan ni klicka er vidare och hitta information om vilka kurser som erbjuds i respektive område samt dagar, pris och längd på kursen.