Kursanmälan

Kursanmälan kan göras genom att ringa 011 – 400 43 44 eller genom att fylla i anmälningsformuläret nedan.

Läs gärna igenom våra anmälningsvillkor innan ni skickar iväg anmälan!

Tre barn hoppar och leker i ett rum

Anmälningsvillkor

Innan kursstart

När Er anmälan är gjord skickas en bekräftelse till Er via mail som anger grupp, plats och tid. En faktura skickas därefter via post eller e-post till angiven adress. En faktureringsavgift på 25kr tillkommer vid pappersfaktura.

Om en kurs blir inställd pga av för få anmälda, kommer de anmälda att erbjudas plats i annan grupp.

Efter kursstart

Kursavgiften betalas enligt fakturans förfallodatum. Vid utebliven betalning tillkommer en påminnelseavgift på 50kr samt att dröjsmålsränta debiteras enligt gällande räntelag.

Om Ni vill dela upp kursavgiften på två betalningar, meddela detta i god tid innan fakturan ska betalas.

Efter kursens första tillfälle är Ni fullt betalningsskyldig för hela kursavgiften.

Vill Ni avboka er plats ska detta ske som senast dagen efter kursens första tillfälle. Görs ej detta förbehåller sig Dansverkstan Norrköping rätten att ta ut full kursavgift. Efter detta kan ingen återbetalning ske på grund av avbokning av kurs.

Som återanmäld deltagare behöver Ni säga upp platsen senast en vecka innan kursstart, annars gäller full terminsavgift.

Undantag är vid sjukdom, läkarintyg krävs, flytt till annan ort eller oförutsedda händelser då kursavgiften betalas tillbaka med avdrag för de lektioner eleven deltagit på.

Om ett kurstillfälle skulle bli inställt meddelas detta genom sms samt mail.

Kontaktuppgifter sparas för framtida informationsutskick.

De personuppgifter som vi sparar hos oss ett år efter er anmälan, är de som ni själva fyllt i i anmälningsformuläret; deltagarens namn, deltagarens första sex siffror i personnumret, målsman, folkbokförd adress, mail, telefonnummer. Dessa uppgifter använder vi för att kunna komma i kontakt med anhörig om något skulle hända deltagaren under lektion, informationsutskick om kurser, vid fakturering samt för att på bästa sätt kunna erbjuda deltagaren en kurs på åldersnivå.

Anmälningsformulär

Här finns vi

KONTAKT

Vill ni veta mer om dansundervisning under ledning av högskoleutbildade lärare kontakta Dansverkstan Norrköping för vidare information.

Maila info@dansverkstannorrkoping.se eller ring 011 – 400 43 44.

OMRÅDEN

Vi finns i våra egna lokaler på Lindövägen 72 samt i Östra Husby, Söderköping, Åby och Kolmården!

I menyn kan ni klicka er vidare och hitta information om vilka kurser som erbjuds i respektive område samt dagar, pris och längd på kursen.